Företag och försäkringar
2017 Nov 03 By Rebecka 0 comment

När du har ett företag är det viktigt att teckna en företagsförsäkring. Det är viktigt att poängtera att din hemförsäkring inte täcker din näringslivsverksamhet. 8 av 10 nyföretagare i Stockholm trodde enligt en undersökning att man inte behövde en företagsförsäkring då de redan hade en hemförsäkring. En företagsförsäkring kan bland annat innehålla försäkring mot egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd, tjänsteresa och kris. Beroende på vilken verksamhet man bedriver behöver man kanske bara fullgott skydd mot ett par av dessa faktorer. Försäkringen för tjänsteresa täcker bland annat ersättning för stulen dator och förlust av annat resgods. Försäkringen för avbrott täcker ersättning vid plötsliga avbrott. Det kan inträffa om du får en egendomsskada och i värsta fall inte kan fortsätta med verksamheten. Egendomsförsäkring kan också vara bra att ha då den täcker alla företagets saker såsom maskiner, inventarier och varor. En del av dessa försäkringar kanske inte är aktuella för den verksamhet du bedriver vilket gör att du bör noggrant gå igenom vilket behov du har.

Företagare i utsatta områden

Mer än var tredje företagare i utsatta områden i Stockholm har blivit utsatta för brottslighet. Flera företagare i dessa i dessa områden överväger nu ifall de ska flytta sin verksamhet då man exempelvis fått stora problem med företagsförsäkringar. Det finns flera problem utöver själva förlusterna vid brotten som präglar företagarnas vardag. försäkringsbolag nekar handlare i utsatta områden eftersom att flera av försäkringsbolagen anser de tar en för stor risk. Man argumenterar för att det är en fråga om när skadan inträffar hos företagaren snarare än en “plötslig och oförutsedd skada”. Man vill alltså inte tillgodose företagen med försäkringar mot exempelvis egendom. Det finns också fall där försäkringsbolagen gått med på att ge en företagare i ett utsatt område en företagsförsäkring. Den försäkringen företagaren i ett utsatt område har fått har dock en betydligt högre försäkringspremie än vad man vanligtvis ger. Problemet med företagsförsäkringar gör det alltså ännu svårare för företagare i dessa områden att bedriva en lönsam verksamhet. Företagarna i utsatta områden menar nu att regeringen måste göra mer för att främja deras verksamhet eftersom att de inte bedriver företagande på samma villkor som företag i bättre områden.

Säkerhetsåtgärder för företagare

Det finns många säkerhetsåtgärder man bör genomföra som företagare beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver. För många företagare har det blivit allt viktigare med en övervakningskamera. Det har länge varit kutym för företagare som bedriver handel i en butik. Det har dock också blivit vanligare för andra typer av företag då de ökar den interna säkerheten. Att ha solida dörrar och skydd mot alla fönster är också väldigt viktigt. En annan mycket viktig säkerhetsdetalj är att välja ett bra larmsystem som bör vara kopplat till en larmcentral som kan rycka upp på kort varsel. Alla dessa säkerhetsåtgärder tillsammans är inte bara en nödvändig investering för att skydda verksamheten. Det ger också företagaren en lägre försäkringspremie då försäkringsbolagen anser att de tar en lägre risk. Att ha ett säkerhetssystem för sitt IT-system är också väldigt viktigt. Många tar hjälp av sin IT-leverantör för att uppnå ett tillräckligt bra skydd mot externa hackare och dylikt. Alla dessa investeringar kan visa sig vara billiga i jämförelse med vilka skador inkräktare kan åstadkomma.