Är det bara ägaren som driver ett företag
2016 jul 01 By joakim 0 comment

 

Många tror att det enbart är ägaren av ett företag som driver detta. Det är en tanke och tro som är helt fel, och det hela kommer att bero på hur stort företaget är och vad det är som ska göras. Är det så att det handlar om ett mycket stort företag så kommer det alltid att finnas en styrelse som ser till att driften fungerar, samt att det finns en kunnig person på varje plats i företaget. Här kommer du då genast att förstå att storleken på ett företag har att göra med hur många som är involverade i driften.

Naturligtvis kommer det också att finnas de enmansföretag som drivs av enbart en person, men det finns absolut inget som säger att dessa företagare inte vill expandera och bli större. Detta kommer då att leda till att det behövs flera personer i dessa också, eller kanske en kompanjon som kan leda driften tillsammans med den första ägaren.