Att starta ett företag i ett främmande land
2016 aug 28 By joakim 0 comment

 

I och med att det har blivit så lätt att vara egen företagare med hjälp av Internet och att driva sitt företag på Internet, så har det också blivit så att många ser fördelarna med att jobba i ett annat land. Då det gäller EU så kommer detta oftast inte att vara något problem alls, då du fritt kan bo och arbeta med ditt företag i vilket anslutet land som helst. Här kommer du som är borta över 180 dagar om året betala skatt i det land du är bosatt den största delen i.

Om du funderar på att driva ett företag och arbeta i ett annat land utanför EU, är det alltid bästa att själv sätta sig in i alla de olika regler som kan gälla. Många gånger kan det gällande exempelvis Asien, vara så att du inte alls får jobba via Internet utan att ha ett arbetstillstånd. I en del fall kan det också vara så att du inte kan få arbetstillstånd utan att registrera det företag du driver i det land du vill leva i. Helt enkelt är det viktigt att känna alla regler.