Kort om fakturering
2017 maj 10 By joakim 0 comment

Att vara egen företagare har sina fördelar men det krävs också en hel del administrativt jobb för den som tidigare inte är van vid det. Exempelvis så måste varje egen företagare fakturera vilket betyder att du som företagare måste fakturera de företag du gjort uppdrag för. Detta är för att du som uppdragsutförare skall få betalt samtidigt som staten skall få sin skatt. Gör man rätt från början behöver det inte ske så mycket efterarbete vid deklaration och liknande. För att fakturan skall vara korrekt är det viktigt att den innehåller viss information så som datum av utförandet, fakturanummer, förfallodatum och liknande.

Tips till deklarationen

När du som företagare säljer antingen varor eller tjänster är det oerhört viktigt att du deklarerar dessa på rätt sätt. På så sätt håller både du själv och staten koll på hur mycket du tjänar varje år. Det är till exempel viktigt att veta exakt hur mycket man skall fakturera samt hur mycket moms som skall läggas på. Ett tips är att fakturera så fort du har levererat varan eller tjänster till företaget. På så sätt har du fortfarande all nödvändig information färskt i minnet. På fakturan skall det även finnas en faktureringsavgift som står för de administrativa kostnaderna men denna avgift får du som företagare endast ta ut om du och kunden har samtalat om avgiften. Ett Tips till dekalarationen är att dubbelkontrollera allt så att alla siffror stämmer för att undvika missar vid ränteavdrag eller förlustavdrag.

Undvik påminnelseavgift genom att deklarera rätt

Missar du till exempel att deklarera i tid så kan du få en påminnelseavgift på 1250 kronor. Ifall du har rimliga skäl till att deklarationen blev försenad så som sjukdom och liknande krävs det ett intyg på detta. Skulle det vara så att du har råkat deklarera fel och märker det senare går det att ändra på detta. Du som deklarerar måste ansöka om en omprövning och kan göra justeringar upp till 5 år efter deklarationen. Det går att sälja fakturor idag vilket är mycket eftertraktat hos många företag. På så sätt kan företag få in extra inkomster till att betala nödvändiga kostnader så som löner, hyra, moms och skatt. För nystartade företag är detta en extra resurs som gör att de kan få in pengar snabbare än de 30 till 60 dagar som kunderna har på sig att betala.