Olika former av företag
2016 sep 29 By joakim 0 comment

 

Det beskrevs tidigare på denna sida olika typer av företagsformer. detta var aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och enskild firma. I denna artikel ska det tittas närmare på vad detta egentligen är och vilka skillnader som finns mellan dessa. Helt enkelt får du veta vilket val som är mest fördelaktig att välja för att skydda dig och din eventuella familj om något skulle gå snett.

Enskild firma: Detta är en form av företagande som endast en person kan stå som ansvarig för. Här är du själv den juridiska personen och står personligt ansvarig för företaget på alla plan. Ditt personnummer är även bolagets organisationsnummer.

Handelsbolag: Ett handelsbolag kan enbart tecknas av juridiska personer eller en fysisk person. Här kan det vara flera delägare, men huvudregeln är att alla ägare kommer att vara ansvariga personligen för företagets skötsel och ekonomi.

Kommanditbolag: Kommanditbolag är en form av handelsbolag och ska alltid ha två eller flera delägare. Här gäller samma ansvar som i ett handelsbolag.

Aktiebolag: Den absolut bästa formen av bolag. Här kommer det att behövas ett startkapital på 50000 kronor som ska avsättas som aktiekapital. Med denna formen av bolag är en ägare oftast inte personligen ansvarig.