Aktiebolag – köpa eller starta själv?
2019 sep 10 By Rebecka 0 comment

Aktiebolag i korthet

AB-bolag är en av de svenska organisationsformerna. Utöver aktiebolag finns det även enskild firma, handelsbolag, ekonomisk- eller ideell förening. Privatpersoner har möjlighet att skapa ett företag i samtliga bolagsformer, vilken som passar beror till exempel på faktorer som ändamålet med verksamheten.

När AB-bolag är fördelaktigt

Alla situationer varierar och valet av bolagsform är inte alltid självklart, men för att få en klarare översikt över de fördelar ett AB-bolag ger listas några kända fördelar här:

– Samtliga är anställda, inklusive ägaren

– Privat- och företagsekonomi är helt åtskilda

– Chans till lägre skatt på vinst samt vid försäljning

Men det finns även några mindre positiva saker att tänka på, exempelvis upplever många att det administrativa arbetet är krångligare. De sociala avgifterna är högre och det krävs ett kapital för att starta firman.

Skapa från grunden eller köpa ett färdigt aktiebolag

Idag finns det företag som har färdiga bolag till försäljning. Om du inte vill gå igenom processen att bilda ett företag, kan du istället köpa aktiebolag och påbörja verksamheten omgående. Flertalet fördelar kan ingå om du köper ett AB-bolag, köp med god kreditvärdighet eller med en omsättning.

Benämningen att köpa ett aktiebolag används brett, som hemsidan Adectus skriver kan ett bolag ha olika betydelser. Det är med andra ord viktigt att inhämta kunskap om vad som gäller för det aktuella köpet. Hos Bolagsspecialisten kan du köpa ett bolag med historik. Speciellt fördelaktigt är det vid olika typer av affärer, istället för att bygga upp förtroenden och rykte från grunden.

Hur vet man vilket som är bäst?

Som skrivet ovan är alla situationer, affärsidéer och människor olika. För att hitta det rätta för just dig krävs att du inhämtar så mycket information som möjligt men också att få rådgivning av en oberoende och erfaren person.

Ett bra exempel är att kontakta Bolagsverket. De arbetar opartiskt och har många goda råd och tips på både uppstart samt köp av färdigt aktiebolag. Vidare har de lång erfarenhet av företagande och de arbetar för att vi ska ha ett öppet och rättvist klimat bland företag. När funderingar eller oklarheter uppstår kan Bolagsverket ofta ge bra svar.

Om du har en affärsidé, våga ta klivet

Att köpa eller starta upp ett aktiebolag kan kännas stort och skrämmande samtidigt som det kan vara befriande och livsomvälvande. Det är ett faktum att alla företag inte klarar sig och att företagsklimatet är hårt. Därför är det viktigt att ha rätt verktyg och en affärsidé du tror på. Då kan du lyckas och därmed få chans till ett mer oberoende liv.

Var inte rädd för att fråga runt, kunskap är makt, även då man ska starta företag. Genom att fråga andra företagare samt opartiska verksamheter likt Bolagsverket kan du undgå misstag och ha en större chans till framgång.