Hitta rätt personal till företaget
2020 apr 08 By joakim 0 comment

Att anställa personal är ett huvudbry för många företag. Själva principen, det vill säga att få in nya människor i verksamheten, är förstås en trevlig aspekt men oro kring rekryteringen är vanlig. Vilken väg är egentligen bäst att gå, vad får rekryteringen kosta och hur lång tid kommer det att ta innan de nyanställda finns på plats? Ja, det här är vanliga funderingar i samband med rekrytering men samtidigt gäller oron ofta att hitta rätt person för jobbet.

Att marknadsföra en ledig tjänst är dessutom ett kapitel för sig. Bara utformandet av en sådan annons tar sådan annons ta sin lilla tid att både formulera och utforma så att det blir representativt för tjänsten och företaget. Det här kräver viss kompetens samt lediga resurser inom företaget, om uppdraget inte ska lämnas bort till ett annat bolag.

Här nedan ska vi titta på några av de alternativ som står till buds när du vill få in personal i ditt företag.

Ni tar själva hand om rekryteringen

Till att börja med kan det vara bra att fundera över om företaget klarar att sköta rekryteringen på egen hand, eller om det behövs hjälp med den biten. Att annonsera, sålla bland ansökningar, kontakta kandidater, ringa referenser och hålla intervjuer tar mycket resurser i anspråk – och tid är som bekant pengar för en verksamhet. Dessutom är det förstås en fördel att veta hur man håller intervjuer, så att tiden blir värdefull för både företaget och den sökande. Här är det viktigt att ställa rätt frågor och vara en bra människokännare.

Ta in personal på interimsuppdrag

Något som blir allt vanligare i bemanningssammanhang är termen “interim”, som enkelt uttryckt är tillfälliga uppdrag som i regel utförs av konsulter. Som redan nämnts ovan är det alltid en befrielse att som företagare kunna välja den enkla vägen, istället för att dra igång en oftast långsam rekryteringsprocess. Skillnaden mellan interim och vikariat är att det finns en ordinarie person för tjänsten när det handlar om vikariat. Det är mycket smidigt att gå via ett företag som hyr ut eller förmedlar interimstjänster; exempelvis via Scandinavian Executive som har lång samlad erfarenhet av att lösa organisations- och bemanningsfrågor.

Använd en rekryterare

Det finns många bolag som tar hand om rekryteringsprocessen, från ax till limpa. Precis som med interimsuppdragen känns det lockande att slippa lägga tid på att sköta rekryteringen på egen hand. Här läggs dock allt i händerna på den externa rekryteraren och det gäller därför att kunna känna tillit att urvalet är det optimala. Trots att ditt företag slipper att göra den första gallringen av sökanden så återstår en sista urvalsfas där ni måste vara involverade för att ta ett slutgiltigt beslut om vilken kandidat ni vill anställa.