Företagare, entreprenör eller kanske innovatör?
2021 jun 16 By joakim 0 comment

En fråga som dyker upp ibland är den om företagare och entreprenörer. Många tror att detta är samma sak, men sanningen är den att du inte behöver vara entreprenör för att bli företagare.

Om du startar ett företag, köper ett företag eller blir invald att leda ett företag innebär det förstås att du är företagare. Du kan vara en skicklig ledare vad gäller att driva företaget framåt och planera strategiskt.

Vad gör en företagare?

Företagaren leder och driver företaget, ofta äger man det också om det är ett mindre företag. Det krävs förstås att man kan planera och lägga upp företagets strategi om man vill leda ett företag som ska överleva eller bli framgångsrikt. En företagare behöver vara utrustad med en hel del mod och vara uthållig, speciellt om företaget är nytt. Det gäller att samla rätt team omkring sig så att företagaren kan fokusera på att leda företaget framåt och ta alla de möten och träffar som krävs för att etablera sig på en marknad. Hur en företagare tänker är avgörande för företagets överlevnad, eftersom tankebanan avspeglas i strategin och hanteringen externt. Öppenhet är nödvändigt.

Vad gör en entreprenör?

Entreprenörer startar affärer och organisationer, de driver projekt där de tar stafettpinnen från innovatören och skapar plattformen för att ta detta vidare. För de flesta entreprenörer, eller serieentreprenörer, är plattformen ofta en ny startup. De mest kända entreprenörerna har haft egna idéer som de etablerar i företagsform.

Innovatören och framtiden

En innovatör är en person som skapar möjligheter, arbetar fram idéer som kan bli nya innovationer. Innovatörer är en speciell funktion som hela tiden skapar nytt och som ofta ligger långt framme i tankebanan, vilket är avgörande för ett företags framtid om man konkurrerar med egna produkter och tjänster. I ett mindre företag kan förstås företagaren och innovatören vara samma person.