Dags att låta företaget växa?
2018 maj 15 By Rebecka 0 comment

Många företag börjar i liten skala. Till exempel är det vanligt att ägaren under den första tiden driver företaget på egen hand, och sköter alla aspekter av företagets verksamhet. Det finns flera anledningar till att det är bra att börja företaget på detta sätt, men en av de främsta är att en liten verksamhet innebär att man inte behöver gå in med ett lika stort startkapital, vilket betyder att den ekonomiska risken inte är lika stor. Man får med andra ord en chans att känna på marknaden och prova att ens affärsidé är bärande innan man satsar större på sitt företag.

Förhoppningsvis upptäcker man dock att det finns efterfrågan på ens varor eller tjänster, vilket betyder att man kan behöva utöka verksamheten allt eftersom, och låta företaget växa. Det finns flera sätt på vilka man kan utveckla företaget för att anpassa sig efter ökad efterfrågan. Det kanske vanligaste är att man anställer personal för att hjälpa till med den ökade belastningen, vilket innebär att man kan öka företagets omsättning. Att anställa personal är sannolikt det svåraste men samtidigt mest givande man kan göra som företagare. Svårigheten ligger naturligtvis i att hitta personal som har rätt kompetens men som också passar personlighetsmässigt med en själv och eventuella andra anställda. Om man hittar rätt människor för rätt plats blir de dock en enorm tillgång för företaget, och möjliggör en större utveckling för företaget än man någonsin hade kunnat åstadkomma på egen hand.

Man kan också medvetet söka att utveckla företaget genom att ta sig in på nya marknader, det vill säga genom att börja göra affärer med utlandet. Inför ett sådant steg krävs noggranna förberedelser och mycket planering, eftersom det finns mångdubbelt så många regler att hålla reda på när man importerar eller exporterar varor och tjänster utanför Sverige. Handlar man inom EU är regelverket något lättare, tack vare bestämmelserna om fri handel och rörlighet inom unionen, men det gäller ändå att undersöka marknaden man planerar att etablera sig på. Precis som när man startade företaget från första början måste man med andra ord ta reda på hur konkurrensen ser ut på marknaden, vilken kvalitetsnivå liknande produkter eller tjänster håller och vilka regler som gäller på marknaden. När man väljer vilka länder man ska handla med kan det vara bra att välja marknader där man behåller den marknadsfördel man har i Sverige, vare sig det är en egenskap som gör ens produkt eller tjänst unik eller att man håller ett lågt pris jämfört med konkurrenterna. Då kommer man att ha bättre förutsättningar för att kunna etablera sig utomlands, och utveckla företaget på detta sätt.

För att kunna genomföra dessa utökningar av företagets verksamhet kan det dock krävas en initial investering som är större än företagets tillgångar. Därför måste man vara beredd på att ta ett företagslån för att kunna föra företaget framåt. Klicka här om du vill läsa mer om olika typer av företagslån – det finns ju fler än ett sätt att tillföra likvida medel till företaget, allt från klassiska företagslån till factoring. Genom att läsa på om de olika låneformerna får du bättre förutsättningar för att utveckla ditt företag med de bästa möjliga förutsättningarna.